ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μετά την ανακοίνωση, σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 12/3/2020 ενημέρωση των φοιτητών για την πρακτική άσκηση δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα υπάρξει νέα σχετική ανακοίνωση.

Επίσης όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση και είναι στη φάση της υπογραφής των βεβαιώσεων και του βιβλίου πρακτικής άσκησης, οι ημερομηνίες παράδοσης των βεβαιώσεων και βιβλίων παρατείνονται για 14 ημέρες.