ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ”

Τραπεζική Λογιστική τηλεδιασκέψεις μέσω Teams
 
κάθε Τρίτη 09:00 – 11:00 στο παρακάτω link:
 
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 
και κάθε Τετάρτη 11:00 – 13:00 στο παρακάτω link:
 
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options