ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21-12-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 06-01-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21-12-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 06-01-2020

Ανακοινώνεται ότι
από 21/12/2020 έως και 06/01/2021 δεν θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές και οι
διοικητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Η σίτιση των φοιτητών θα πραγματοποιείται κανονικά εκτός από τις ημέρες 25/12/2020 και
01/01/2021.

Καλές γιορτές, χρόνια πολλά με δύναμη και υγεία σε όλους.