ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-22