ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου στις 11:00πμ και για χρονικό διάστημα 3 ωρών, θα υπάρξει διακοπή στην λειτουργία της πλατφόρμας moodle του ΚΕ.ΔΙ.ΒI.Μ, λόγω εργασιών αναβάθμισης του συστήματος.

Επίσης την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου στις 11:00πμ και για χρονικό διάστημα 3 ωρών θα υπάρξει διακοπή στην λειτουργία της πλατφόρμας moodle του Ιδρύματος, λόγω εργασιών αναβάθμισης του συστήματος.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση

Η Ομάδα Υποστήριξης Moodle
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής