ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24 [Δ’ Έκδοση]

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24 [Δ’ Έκδοση]

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-24 [Δ’ Έκδοση]

[Β’ Έκδοση: Η αλλαγή που έγινε αφορά το μάθημα της κ. Ροδοσθένους “Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα” (Ζ εξάμηνο), που θα γίνεται κάθε Τρίτη απο 10.00 – 12.00 στην αίθουσα Δ 100-102.]

[Γ’ Έκδοση: έχουν προστεθεί οι ώρες για το μάθημα του Ε’ Εξαμήνου ‘Φορολογία Εισοδήματος’]

[Δ’ Έκδοση: έχουν τροποποιηθεί οι ώρες του μαθήματος ‘Φορολογία Εισοδήματος’]