ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η προθεσμία για κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του τμήματος παρατείνεται ως την Παρασκευή 25/9/2020.