ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενδιαφέρεται να απασχολήσει για πρακτική άσκηση 15 φοιτητές του Τμήματός μας στην κεντρική υπηρεσία της  (Πανεπιστημίου 21, Αθήνα) . Πέραν των προϋποθέσεων που ισχύουν για να κάνει κάποιος πρακτική άσκηση, απαραίτητα προσόντα είναι οι φοιτητές του Τμήματος να έχουν συμπληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τρία μαθήματα Λογιστικής (όπως Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, κλπ.), ενώ επιθυμητό είναι να έχουν συμπληρώσει και τουλάχιστον ένα επιπλέον μάθημα όπως την Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
 
Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση στην Τράπεζα της Ελλάδος καλούνται να στείλουν με email στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 02/12/2022 συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη “Αίτηση Πρακτικής εκτός ΕΣΠΑ”.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τα 15 άτομα, η επιλογή θα γίνει με βάση τη βαθμολογία στα προαναφερθέντα μαθήματα.