Διατμηματικό ΠΜΣ “Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης”

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), προσκαλούν υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης με κατευθύνσεις:

α) Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη και

β) Τουρισμός -Υγεία και Ευεξία».

 

Για να ανοίξετε την Προκήρυξη πατήστε εδώ.