Σταυρουλάκης Δημήτρης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dista@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381267

Διεύθυνση Γραφείου

Δ316

Ώρες Γραφείου

Πέμπτη 10:00 - 11:00, Παρασκευή 10:00 - 11:00

 


Τίτλοι Σπουδών:

  • Διδακτορικό Δίπλωμα με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική   Σχολή, Τμ. Μηχανολόγων, Τομέας Διοίκησης και  Επιχειρησιακής  Έρευνας
  • Πτυχίο: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Συστήματα Ποιότητας, Αξιολόγηση Προσωπικού, Συστήματα Αμοιβών.


Ερευνητικό Έργο:

29 δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, 20 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  • “The development of Vocational Education Policy in Greece: A Critical Approach”, Journal of European Industrial Training, 21 (6-7), 192-202.
  •  “Quality circles autonomy. Evidence from a Japanese and a Western subsidiary”, International Journal of Quality & Reliability Management, 14 (2-3), 146-159.

Παρούσα Θέση:

  • Διευθυντής Τομέα Μαθημάτων Νομικών, Οικονομικών και Οργάνωσης & Διοίκησης
  • Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών ΠΑΔΑ

Προηγούμενες θέσεις:

  • Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.