Ζακόπουλος Βασίλης

qode interactive strata

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΕΔΙΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

v.zakopoulos@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381273

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://vassiliszakopoulos.wordpress.com/

Διεύθυνση Γραφείου

Δ302

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 12:00 -13:00 και Παρασκευή 12:00 - 13:00

 


Τίτλοι Σπουδών:

 • Διδακτορικό (Ph.D.) στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, University of Reading, Μεγάλη Βρετανία (2001). 
 • Μεταπτυχιακό (M.A.) στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, University of Reading, Μεγάλη Βρετανία (1996). 
 • Πτυχίο Εξομοίωσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014).
 • Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία, Αθήνα, (1987).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Ενσωμάτωση, αξιοποίηση και εφαρμογή των μέσων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση
 • Ε-learning και online learning, Blended Learning, 
 • Θέατρο και ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση 
 • Μεθοδολογία έρευνας (Ποιοτική – Ποσοτική)
 • Επιχειρησιακή Πληροφορική

Ερευνητικό Έργο:

Έχει δύο (2) συγγραφές βιβλίων, τέσσερεις (4) συμμετοχές κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και (40) άρθρα, αυτοτελή και με συμμετοχή του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνούς κύρους ακαδημαϊκά ξένα και ελληνικά περιοδικά και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Έχει πάρει μέρος ως εισηγητής σε πολλά εγχώρια και διεθνή συνέδρια. Έχει επίσης διατελέσει κριτής άρθρων (referee) σε διεθνές ακαδημαϊκό περιοδικό και σε εγχώρια επιστημονικά συνέδρια.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

 • Zakopoulos, V. (2022). A Framework to Identify Students at Risk in Blended Business Informatics Courses: A Case Study on Moodle, International Journal of Economics and Business Administration, Volume X Issue 1, 239-247. DOI: 10.35808/ijeba/760
 • Zakopoulos, V., Georgakopoulos, I., Kossieri, E, and Kallivokas D. (2021). Controlling Attrition in Blended Courses by Identifying Students at Risk: A Case Study on MS-Teams, International Journal of Finance, Insurance and Risk Management, Volume 11, Issue 3, pp. 57-68. DOI: 10.35808/ijfirm/262
 • Georgakopoulos, I. Chalikias, M. Zakopoulos, V. and Kossieri, E. (2020) Identifying Factors of Students’ Failure in Blended Courses by Analyzing Students’ Engagement Data, Education Sciences, 10 (9), 242; doi:10.3390/educsci10090242.
 • Zakopoulos, V. and Mouzakis, Ch. (2006) ‘Attitudes towards using Information and Communications Technology (ICT) among Greek student teachers of technological education.’ Themes in Education (International), 1/2006.
 • Zakopoulos, V. (2005) ‘An evaluation of the quality of ICT teaching within an ICT-rich environment: the case of two schools’, Education and Information Technologies, 10, (4), 323-340.

Παρούσα Θέση:

 • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοικητικών και Οικονομικών Σπουδών (Σ.Δ.Ο.Κ.Ε.), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.).
 • Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ στις Συνελεύσεις του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (από 7/2019 – 8/2022) και στις Συνελεύσεις της Κοσμητείας της Σχολής Διοικητικών και Οικονομικών Σπουδών (Σ.Δ.Ο.Κ.Ε.) (από 7/2019 – …) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.).
 • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Καθηγητής – Σύμβουλος Τμήματος Φοιτητών Μεταπτυχιακού Προγράμματος (από 10/2020 – …).

Προηγούμενες θέσεις:

 • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Επιβλέπων διατριβών μεταπτυχιακών φοιτητών (2016-17).
 • Επιστημονικός Συνεργάτης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Αθήνας (2003 – 2006).
 • Διευθυντής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2011 – 2017).

Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.