Υποψήφιοι Διδάκτορες

                                                                      Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ι. Ερευνητικό αντικείμενο «Οικονομικών, Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικών Μεθόδων»

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος Εκπονούμενης Διατριβής

Επιβλέπων

Μέλη  Συμβουλευτικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης Τμήματος

Γρηγοριάδου Σταυρούλα

Ο Προϋπολογισμός Προγραμμάτων ως θεσμικό εργαλείο ανατροφοδότησης της αποτελεσματικότητας των δημοσίων πολιτικών-Miles Stones Δεικτών Μέτρησης Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας

Χυζ Αλίνα,

Καθηγήτρια  

Συκιανάκης Νικόλαος,

Καθηγητής

Αρσένος Παναγιώτης

Καθηγητής

 

17/06-11-2019

Σαρακασίδης Νικόλαος

Μεταναστευτικές Ροές από και προς την Ελλάδα

Παπαηλίας Θεόδωρος,

Καθηγητής

Πανάγου Βασίλειος,

Καθηγητής

Αλεξόπουλος Ανδρέας,

Επίκουρος Καθηγητής

17/06-11-2019

 

         ΙI. Ερευνητικό αντικείμενο «Λογιστική»

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος Εκπονούμενης Διατριβής

Επιβλέπων

Μέλη  Συμβουλευτικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης Τμήματος

Ιμπριξή Ελένη

Η συσχέτιση μακροοικονομικών εξελίξεων και ποιότητας της παρεχόμενης λογιστικής πληροφόρησης στα χρηματοοικονομικά μεγέθη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα

Συκιανάκης Νικόλαος,

Καθηγητής

Αρσένος Παναγιώτης,

Καθηγητής

Χυζ Αλίνα,

Καθηγήτρια

19/04-12-2019

Λεκαράκου Αικατερίνη

Η επίδραση της χρήσης σύγχρονων μορφών κοστολόγησης σαν εργαλείο διοίκησης στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Γκούμας Σπυρίδων,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ροδοσθένους Μαρία,

Καθηγήτρια

Καλαντώνης Πέτρος,

Αναπληρωτής Καθηγητής

19/04-12-2019

Κεχαγιάς Αθανάσιος

Διερευνητική μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τις εισροές και εκροές των φορολογικών εσόδων. Εφαρμογή Factor Model στην περίπτωση της Ελλάδας

Γκούμας Σπυρίδων,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ροδοσθένους Μαρία,

Καθηγήτρια

Αρσένος Παναγιώτης,

Καθηγητής

19/04-12-2019

Πρέπης Σπυρίδων

Συστήματα διαχειριστικού ελέγχου & στρατηγική στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα-Επιπτώσεις στην απόδοση

Συκιανάκης Νικόλαος,

Καθηγητής

Γκούμας Σπυρίδων,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πανάγου Βασίλειος,

Καθηγητής

19/04-12-2019

Ρουμελιώτης Ευάγγελος

Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητες (ABC) και η εφαρμογή της σε δημόσιες μονάδες υγείας

Ροδοσθένους Μαρία,

Καθηγήτρια

Γκούμας Σπυρίδων,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αρσένος Παναγιώτης,

Καθηγητής

19/04-12-2019

 

   ΙII. Ερευνητικό αντικείμενο «Διοικητικών Επιστημών»

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος Εκπονούμενης Διατριβής

Επιβλέπων

Μέλη  Συμβουλευτικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης Τμήματος

Γρηγορίου Ιωάννα

Η λειτουργία και η επικοινωνία των οργανωτικών συστημάτων. Μακιαβελισμός και αποδοτικότητα στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Σταυρουλάκης Δημήτρης,

Καθηγητής

 

 

 Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 Παν.Θεσσαλίας

 Μιλτιάδης Χαλικιάς,

Αναπληρωτής Καθηγητής

19/04-12-2019

Κουτσογιάννη Ευαγγελία

Προοπτικές σταδιοδρομίας φοιτητών. Η επιχειρηματικότητα ως επαγγελματική επιλογή.

Σταυρουλάκης Δημήτρης,

Καθηγητής

 

Σαχινίδης Αλέξανδρος (Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΔΑ)

Μιλτιάδης Χαλικιάς,

Αναπληρωτής Καθηγητής

19/04-12-2019

Κρόμπα Άννα

Διερεύνηση της επίδρασης των πρόσφατων μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων στην στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα

Χυζ Αλίνα,

Καθηγήτρια

Σταυρουλάκης Δημήτριος,

Καθηγητής

Σαχινίδης Αλέξανδρος (Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΔΑ)

19/04-12-2019

Λαγού Μαρία

Η Συμβολή των εργαζομένων στην αποτελεσματική λειτουργία και κερδοφορία των τουριστικών επιχειρήσεων

Αρσένος Παναγιώτης,

Καθηγητής

Σταυρουλάκης Δημήτριος,

Καθηγητής

Χυζ Αλίνα,

Καθηγήτρια

19/04-12-2019

Πανταζόπουλος Ανδρέας

Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη και από τον Καλλικράτη στον Κλεισθένη. Αρμοδιότητες και συναρμοδιότητες της τοπική αυτοδιοίκησης: Διερεύνηση, αξιολόγηση και μέτρηση  αποδοτικότητας

Πανάγου Βασίλειος,

Καθηγητής

Χυζ Αλίνα,

Καθηγήτρια

Αλεξόπουλος Ανδρέας,

Επίκουρος Καθηγητής

19/04-12-2019

Χατζηστυλιανός Παναγιώτης

Ηλεκτρονικό εμπόριο & ψηφιακό μάρκετινγκ: Στρατηγικές, τάσεις και καινοτόμες πρακτικές επικοινωνίας/

προώθησης.

Αλεξόπουλος Ανδρέας,

Επίκουρος Καθηγητής

Πανάγου Βασίλειος,

Καθηγητής

Γιοβάνης Απόστολος (Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΔΑ)

19/04-12-2019