Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι και Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2023-2024


 

Ονοματεπώνυμο

 

 

Μάθημα

 

Γνωστικό αντικείμενο

 

Κεχαγιάς Αθανάσιος

 

Φορολογία Εισοδήματος

 

 

 

Λογιστική

 

Γεωργακόπουλος Ιωάννης

 

 

Επιχειρησιακή Πληροφορική

 

 

Πληροφορική

 

Λιόμας Ιωάννης

 

 

 

Επιχειρησιακή Πληροφορική

 

 

Πληροφορική

 

Δημητρακόπουλος Παναγιώτης

 

 

Επιχειρησιακή Πληροφορική

 

 

Πληροφορική

 

Κουλουμπού

Δήμητρα

 

 

Στατιστική Επιχειρήσεων

 

 

Στατιστική