Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι και Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 

Ονοματεπώνυμο

Μάθημα

Γνωστικό αντικείμενο

Βιογραφικό

Γεωργακόπουλος Ιωάννης

Επιχειρησιακή Πληροφορική

Πληροφορική

Πατήστε εδώ.

Κατσουλέας Γεώργιος

 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Εισαγωγή στη Στατιστική

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Εφαρμογές Στατιστικής

Πατήστε εδώ.

Κεχαγιάς Αθανάσιος

 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Λογιστική

Πατήστε εδώ.

Λιόμας Ιωάννης

Επιχειρησιακή Πληροφορική

 

Πληροφορική

Πατήστε εδώ.

Δημητρακόπουλος Παναγιώτης

 

Επιχειρησιακή Πληροφορική

Πληροφορική

Πατήστε εδώ.

Πούλου Μαρία-Ελένη

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Εφαρμογές Στατιστικής

Πατήστε εδώ.

Τουλιάς Θωμάς

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Εφαρμογές Στατιστικής

Πατήστε εδώ.

Δρίτσα Μαρίνα

 • Εφαρμογές
 • Λογιστικής με Η/Υ
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Λογιστική

Πατήστε εδώ.

Δημητρίου Ξενοφών Στατιστική Επιχειρήσεων Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Εφαρμογές Στατιστικής Πατήστε εδώ.

Παπαδημητρίου Δημήτριος

 • Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Λογιστική

Πατήστε εδώ.

Κουλουμπού Δήμητρα

 

Στατιστική Επιχειρήσεων

 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Εφαρμογές Στατιστικής

Πατήστε εδώ.

Ρουμελιώτης Ευάγγελος

 • Εφαρμογές
 • Λογιστικής με Η/Υ
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Λογιστική

Πατήστε εδώ.

 


 

Διδάσκοντες στο πλαίσιο της Πράξης Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022» (ΕΣΠΑ)

 

Ονοματεπώνυμο

Μάθημα

Τομέας Μαθημάτων

Βιογραφικό

 

Μωϋσιάδου Στεργιανή

 

 • Δημόσια Οικονομική
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Οργάνωσης & Διοίκησης, Οικονομικών & Νομικών

Πατήστε εδώ.