Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι και Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Ονοματεπώνυμο

Μάθημα

Γνωστικό αντικείμενο

Βιογραφικό

Γεωργακόπουλος Ιωάννης

Επιχειρησιακή Πληροφορική

Πληροφορική

Πατήστε εδώ.

Κατσουλέας Γεώργιος

Στατιστική Επιχειρήσεων

 

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Εφαρμογές Στατιστικής

Πατήστε εδώ.

Κεχαγιάς Αθανάσιος

Φορολογία Εισοδήματος

Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Λογιστική

Πατήστε εδώ.

Λιόμας Ιωάννης

Επιχειρησιακή Πληροφορική

 

Πληροφορική

Πατήστε εδώ.

Μηλιώρης Κωνσταντίνος

Επιχειρησιακή Πληροφορική

 

Πληροφορική

Πατήστε εδώ.

Πούλου Μαρία-Ελένη

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Εφαρμογές Στατιστικής

Πατήστε εδώ.

Τουλιάς Θωμάς

Στατιστική Επιχειρήσεων

 

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Εφαρμογές Στατιστικής

Πατήστε εδώ.

Φίλιου Αναστασία

Λογιστική Επιχειρηματικών Ομίλων

 

Λογιστική

Πατήστε εδώ.

 


Διδάσκοντες στο πλαίσιο της Πράξης Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021» (ΕΣΠΑ)

 

Ονοματεπώνυμο

Μάθημα

Τομέας Μαθημάτων

Βιογραφικό

Αξιόγλου Χρήστος

 

Τραπεζική Χρηματοοικονομική

Δημόσια Οικονομική

Οργάνωσης & Διοίκησης, Οικονομικών & Νομικών

Πατήστε εδώ.