Πιστοποίηση Τμήματος

Πιστοποίηση

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΠΑ.Δ.Α.) από την

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

 


 

Για να διαβάσετε την Απόφαση Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για το Τμήμα μας πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Πιστοποιητικό της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για το Τμήμα μας πατήστε εδώ.