ΠΜΣ “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

(πατήστε πάνω στον τίτλο για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

 

Εισαγωγικά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας (MSc in Finance & Shipping), ιδρύθηκε με βάση το ΦΕΚ Β3191/2018 και ξεκίνησε τη λειτουργία του από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

 

Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος – Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής, και Ναυτιλιακής Οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

 

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική

Ναυτικό Δίκαιο και Συμβάσεις

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

Διεθνής και Ναυτιλιακή Οικονομική

Ναυτιλιακή Λογιστική

Διεθνές Περιβάλλον της Ναυτιλίας

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 

Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές είτε εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είτε ακολουθούν πρόγραμμα απασχόλησης σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού ή ναυτιλιακού τομέα της οικονομίας.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., που προέρχονται κατά προτίμηση από Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοικητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών, Τεχνολογικών, και άλλων συναφών Επιστημών.

 

Διδάσκοντες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές πανεπιστημίων, ειδικευμένοι στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής και των Ναυτιλιακών Σπουδών. Παράλληλα, θα προσκαλούνται καταξιωμένα στελέχη της αγοράς με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στα πεδία του προγράμματος σπουδών.

 

Χρόνος φοίτησης

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 18:00-21:00 και Σάββατο 09:00-15:00, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το χειμερινό εξάμηνο διαρκεί από Οκτώβριο ως Ιανουάριο και το θερινό εξάμηνο από Φεβρουάριο ως Ιούνιο.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση των τίτλων είναι 18 μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών) συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. μπορεί να παραταθεί κατά μέγιστο πέντε (5)  ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

 

Κόστος φοίτησης

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ και μπορεί να καταβληθεί σε 3 εξαμηνιαίες δόσεις.

 

Αιτήσεις – Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ειδικότερα για αιτήσεις φοίτησης μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ΠΜΣ: https://msc-finship.gr/

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας»
Κτήριο Δ’, γραφείο 212 (1ος όροφος)

Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω, ΤΚ 122 44
Τηλ: 210 5381122 & 210 5381453, Email: msc.shipping@uniwa.gr