Ερευνητική Πολιτική

Για να διαβάσετε το Σκοπό και το Πλαίσιο της Ερευνητικής Πολιτικής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πατήστε εδώ.