Επικοινωνία

Πρόεδρος τμήματος:

Συκιανάκης Νικόλαος

Τηλ.: +30 210-5381408

Email: niksyk@uniwa.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας τμήματος:

Πράκουρα Μαρία

Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
12244 Αιγάλεω
Κτίριο Δ’ (ΣΔΟ)
2ος όροφος, γραφείο 317

Τηλ.: 210 5381711

210-5381741

Fax: +30 210-5381281

Email Γραμματείας:

accfin@uniwa.gr