Προπτυχιακά Μαθήματα ανά Εξάμηνο

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την υπ΄αριθμ. 12/20-06-2018 Πράξη της, ενέκρινε το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει δύο κατευθύνσεις, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Στο Πρόγραμμα Σπουδών για τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα (Α-Δ) προσφέρονται μαθήματα κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. Από το πέμπτο (Ε) εξάμηνο και μετά τα μαθήματα διαμορφώνονται με βάση την κατεύθυνση που επιλέχθηκε από τον φοιτητή.

To πρόγραμμα σπουδών μαζί με τις αντιστοιχίες μαθημάτων φαίνεται παρακάτω: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΔΑ