Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσφέρει τέσσερα διαφορετικά προγράμματα μεταπτυχιακά σπουδών (ΠΜΣ) στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει. Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι η εξειδίκευση των φοιτητών και η εμβάθυνση των γνώσεων τους σε θέματα που άπτονται της λογιστικής, της χρηματοοικονομικής και ευρύτερα των οικονομικών επιστημών. Η λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και από τον εσωτερικό κανονισμό του καθενός. Στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των ΠΜΣ.


To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική − Public Economics and Policy». Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Δημόσια Οικονομική και Πολιτική. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, αλλά και η εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό σε θεωρητικό επίπεδο. Η προαγωγή της Διοίκησης, με εφαρμογές στη Δημόσια Οικονομική Πολιτική αποτελεί σημαντικό στόχο αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ “Δημόσια Οικονομική και Πολιτική” πατήστε στο παρακάτω link: https://mpep.gr/

 


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας (M.Sc. in Finance & Shipping), ιδρύθηκε με βάση το ΦΕΚ Β3191/2018 και ξεκίνησε τη λειτουργίας του από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής, και Ναυτιλιακής Οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

Για να δείτε πληροφορίες και να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ “Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας” πατήστε στο παρακάτω link: https://accfin.uniwa.gr/pms2/

 


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία» και αγγλικό τίτλο “M.Sc. in Applied Accounting, Auditing and Taxation” αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών που προορίζονται για το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα ως Ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως Σύμβουλοι / Στελέχη και Οικονομικοί Αναλυτές / Διευθυντές Επιχειρήσεων / Οργανισμών.

Για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία” πατήστε στο παρακάτω link: https://msc-accounting.uniwa.gr/

 


Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διοργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Διοίκησης με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών και Τοπική Ανάπτυξη και β) Τουρισμός -Υγεία και Ευεξία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (Φ.Ε.Κ. 4808/19-10-2021 τ. Β’). Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κω, ο οποίος χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου τη λειτουργία του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.:  https://mscams.uniwa.gr/