Σύμβουλος Σπουδών

Οι Σύμβουλοι Σπουδών ή Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Ιδρύματος, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό την ομαλή μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Επίσης ο ρόλος των Συμβούλων Σπουδών είναι να ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα σταδιοδρομίας τους και να καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

 

Σύμβουλοι Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι οι:

  • Κουτσογιάννη Ευαγγελία, Λέκτορας Εφαρμογών (Σύμβουλος), evkouts@uniwa.gr

Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας Ακαδημαϊκού Συμβούλου πατήστε εδώ.

 

Σύμβουλοι ΦμΕΑ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι οι:

  • Κοσσιέρη Ευαγγελία, Λέκτορας Εφαρμογών (Σύμβουλος), kossieri@uniwa.gr
  • Ζακόπουλος Βασίλειος, Μέλος ΕΔΙΠ (Αναπληρωτής Σύμβουλος), v.zakopoulos@uniwa.gr

 

Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ