Δ' Εξάμηνο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
12040001 Διοικητική Λογιστική ΜΓΥ 4 6 Αρσένος Παναγιώτης, Γκούμας Σπυρίδων
12040002 Φορολογική Λογιστική ΜΓΥ 4 6  
12040003 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ ΜΓΥ 4 6 Πανάγου Βασίλειος
12040004 Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΜΓΥ 4 6 Χυζ Αλίνα
12040005 Εργατικό Δίκαιο ΜΓΥ 4 6 Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ευανθία