Χυζ Αλίνα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια - Πρόεδρος Τμήματος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

alinahyz@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381788

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://orcid.org/0000-0002-0017-150X

Διεύθυνση Γραφείου

Δ316

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 17:00 - 18:00, Τρίτη 13:00 - 14:00


Τίτλοι Σπουδών:

  • Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Lodz, Πολωνία,
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Παιδαγωγικά, Πανεπιστήμιο Lodz,
  • Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Lodz,
  • Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διδασκόντων του ΕΑΠ, Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης, Ανοικτή και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τραπεζικό Μάνατζμεντ, Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων, Διαχείριση Κινδύνων.


Ερευνητικό  Έργο:

Έχει συγγράψει έξι βιβλία. Μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνούς κύρους ακαδημαϊκά περιοδικά. Έχει πάρει μέρος σε δεκάδες διεθνή συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα. Τα άρθρα της έχουν τύχει ετεροαναφορών (άνω των 500, Νοέμβριος 2019). Διατελεί κριτής άρθρων (referee) για διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και διεθνή εκδοτικό οίκο.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  • Hyz, A., 2019, SME Finance and the Economic Crisis: The Case of Greece, Publisher: Routledge
  • Γκίκας, Γ., Χυζ, Α., 2020, Εγχειρίδιο Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής, Εκδ. Broken Hill
  • Hyz, A., Gikas, G., 2018, Towards European Banking Union, in: Bukowski, S., Monetary Unions: Backgrounds, Advantages and Disadvantages, Nova Science Publishers, NY
  • Γκίκας, Γ., Χυζ, Α., (2016), Χρήμα και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Broken Hill, 2nd Edition
  • Hyz, A., Karamanis, K., (2016), Creative Industries in Greece. An Empirical Analysis from the Region of Epirus, Palgrave Macmillan

Παρούσα Θέση:

Τακτική Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.


Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.