Ανακοινώσεις Καθηγητών

Η Δήλωση Συμμετοχής για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-20, εξ αιτίας κάποιων τεχνικών δυσκολιών, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 12/6 και ώρα 20:00 στα παρακάτω μαθήματα: Μακροοικονομική Θεωρία, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Λογιστική Εταιρειών, Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, Διοικητική Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Διαχείριση...

Παρακαλώ όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην online εξέταση του μαθήματος "Διαχείριση Κινδύνων", 8ο εξάμηνο, να δηλώσετε συναίνεση στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο-feedback στο Moodle μέχρι και 10-6-2020 και ώρα 23.50. Όσοι επιθυμείτε να δώσετε ηλεκτρονική εξέταση πρέπει να έχετε κάνει την εγγραφή σας στο Moodle και να ειστε...

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, παρακαλώ να συνδεθείτε την Τετάρτη 10/6 από τις 10:00 - 12:00, μέσω MS Teams στο παρακάτω link: Join Microsoft Teams Meeting Learn more about Teams για την τελική τηλε-διάσκεψη του μαθήματος. Επίσης, την ίδια μέρα και ώρα 10:30 (θα διακοπεί το μάθημα για 10-15 λεπτά και θα συνεχιστεί μετά κανονικά), καλείστε...

Ανακοίνωση για την αξιολόγηση του μαθήματος «Λογιστική Εταιρειών» Την Πέμπτη 11/6/2020 καλείστε για την αξιολόγηση του μαθήματος «Λογιστική Εταιρειών». Το σχετικό ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί ανωνύμως και υπάρχει στη διεύθυνση http://app.modip.uniwa.gr. Η σύνδεση πρέπει να γίνει με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού στις 12:00 (θα διακοπεί το μάθημα για 10-15...

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, οι εξετάσεις εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020 θα διεξαχθούν α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά, όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, με τη χρήση εξ αποστάσεως ηλεκτρονικών μεθόδων (MS Teams, Moodle, e-Class, κλπ). Οι τρόποι εξέτασης...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες ότι κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 - 11:00 μπορούν να παρακολουθούν την τηλε-διάσκεψη του μαθήματος "Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών" πατώντας στο παρακάτω link:   Join Microsoft Teams Meeting Learn more about Teams   ενώ,   κάθε Παρασκευή και ώρα 11:00 - 13:00 μπορούν να παρακολουθούν την τηλε-διάσκεψη του μαθήματος "Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες ότι κάθε Πέμπτη και ώρα 11:00 – 13:00 μπορούν να παρακολουθούν την τηλε-διάσκεψη του μαθήματος “Λογιστική Εταιρειών” πατώντας στο παρακάτω link: Join Microsoft Teams Meeting Learn more about Teams ενώ,    κάθε Παρασκευή και ώρα 09:00 – 11:00 μπορούν να παρακολουθούν την τηλε-διάσκεψη του μαθήματος “Λογιστική Εταιρειών” πατώντας στο...

Για να παρακολουθήσετε εξ αποστάσεως το μάθημα κάθε Δευτέρα από 13:00 - 15:00 παρακαλώ να συνδέεστε στο παρακάτω link: Join Microsoft Teams Meeting Learn more about Teams   ενώ για να παρακολουθήσετε εξ αποστάσεως το μάθημα κάθε Τρίτη από 13:00 - 15:00 παρακαλώ να συνδέεστε στο παρακάτω link: Join Microsoft Teams Meeting Learn more about Teams   Η...

Το μάθημα της "Λογιστικής Δημοσίου" θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλε-διάσκεψης την Τρίτη 5/5 και ώρα 11:00 - 12:30 (και κάθε Τρίτη την ίδια ώρα) πατώντας στο παρακάτω link:   Join Microsoft Teams Meeting Learn more about Teams     Ο Διδάσκων του μαθήματος....

Το μάθημα της "Λογιστικής Δημοσίου" θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλε-διάσκεψης την Δευτέρα 4/5 και ώρα 11:00 - 12:30 (και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα) πατώντας στο παρακάτω link: Join Microsoft Teams Meeting Learn more about Teams   Ο Διδάσκων του μαθήματος.  ...