ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διοργανώνει πανεπιστημιακό διαγωνισμό με χρονοδιάγραμμα από τον Δεκέμβριο του 23 μέχρι τον Μάιο του 2024 για τα πανεπιστήμια οικονομικής κατεύθυνσης στην Αττική. Απηύθυνε και σε εμάς πρόσκληση να συμμετέχουμε με ομάδα 4 ατόμων και μέχρι 4 ομάδες από το ΠΑΔΑ, μαζί με το ΟΠΑ, ΕΚΠΑ, ΠΑΠΕΙ.

Ο διαγωνισμός λέγεται Eurobank Investor Simulator και στόχο έχει την διαχείριση χαρτοφυλακίου με τη χρήση αμοιβαίων κεφαλαίων που έχει στην κατοχή της η Eurobank. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η επίτευξη της όσο το δυνατό υψηλότερης απόδοσης προσαρμοσμένη στο ρίσκο. Θα προηγηθούν σεμινάρια σχετικά με την διαχείριση χαρτοφυλακίου και τη χρήση εργαλείων που είναι απαραίτητα για αυτό, από υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας.

Η νικήτρια ομάδα θα λάβει έπαθλο 1500 ευρώ για μετεκπαίδευση και αν θέλει πρακτική άσκηση στην Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με την επίσημη προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η πρόκληση ενός τέτοιου διαγωνισμού κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας, αφού οι φοιτητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν από ανθρώπους που οι ίδιοι κάνουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, να αποκτήσουν πρόσβαση στα εργαλεία που χρησιμοποιεί η τράπεζα και να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας δικτύου γνωριμιών με ανθρώπους της αγοράς.

Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι την Τετάρτη 22/11 καθώς στις 24/11 θα πρέπει να ενημερώσουμε αν το ΠΑΔΑ τελικά θα συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές 3ου και 4ου έτους.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ EMAILS:

Χ. Καλλανδράνης (chriskal@uniwa.gr)

Δ. Χαραμής  (dcharamis@uniwa.gr)