H' Εξάμηνο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατεύθυνσης
12080001 Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών ΜΓΥ 4 6 Λεκαράκου Αικατερίνη
12080002 Λογιστική Δημοσίου ΜΓΥ 4 6 Γκούμας Σπυρίδων
12080003 Τραπεζική Λογιστική ΜΓΥ 4 6 Αρσένος Παναγιώτης
12080004 Διαχείριση Κινδύνων ΜΕΥ 4 6 Αρτίκης Παναγιώτης
12080005 Τραπεζική Χρηματοοικονομική ΜΕΥ 4 6 Χυζ Αλίνα, Καλλανδράνης Χρήστος
12080006 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα ΜΕΥ 4 6