Καλλανδράνης Χρήστος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

chriskal@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105381543


Εκπαίδευση

 • 10/2007: Διδακτορικό (PhD) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά–Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. PhD Thesis: «Δοκίμια στη δυναμική ζήτηση κεφαλαίου και εργασίας: Μια εμπειρική ανάλυση».
 • 09/2002: Μεταπτυχιακό δίπλωμα(MSc) στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Finance & Economics) – The University of Manchester / Manchester Business School (πρώην UMIST)  
 • 07/2000: Πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση, κατεύθυνση Οικονομίας (BSc) – Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ Χρήστος Καλλανδράνης έλαβε το διδακτορικό του (πλήρη υποτροφία) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2007. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc in Finance & Economics από το Manchester Business School (πρώην UMIST) και είναι πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση στα Οικονομικά από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Χρήστος έχει σημαντική διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία. Μετράει σχεδόν 15 χρόνια διδακτικής εμπειρίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τρία χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και τέσσερα χρόνια εμπειρίας σε ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Σήμερα εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχει επίσης θητεύσει στο Regent’s University London στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Marconi University στη Ρώμη-Ιταλία και ως μέλος ΣΕΠ ΣΤΟ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τέλος έχει διδάξει θέσεις στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις την τελευταία 5ετία

 1. Borrower Discouragement Prevalence for Eurozone SMEs: Investigating the Impact of Economic Sentiment,  with D. Anastasiou and K.Drakos, forthcoming (2022) in the Journal of Economic Behavior and Organization (ABS: 3*)
 2. Non-performing Loans and Suicide Rates: Empirical Evidence from Eurozone, with E. Goulas., forthcoming in Empirical Economics Letters (ABDC indexed).
 3. Self-Rationing in European Businesses: Evidence from Survey Analysis, with K. Drakos (2020), forthcoming in Finance Research Letters (ABS 2* indexed).
 4. Determinants of Trust in Institutions: Survey-based evidence from the European Union, with K. Drakos and S. Karydis (2019), Journal of Common Market Studies Vol 57 (6) pp. 1228–1246 (ABS 3* indexed), DOI:10.1111/jcms.12884
 5. Economic Outcomes and Voting Behaviour: Evidence from Greece, with E. Goulas and A. Zervogianni. Economic Issues (indexed in ABS 1* Keele 2* ERA B), 2019, Vol. 24, Part 1, pp. 35-58.
 6. A Note on Trust in the ECB in the Era of Sovereign Debt Crisis, with K. Drakos and S. Karydis, Applied Economics Letters, May 2017, (ABS 1* indexed) 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 • European Commission FP7, “A new agenda for European Security Economics.” Grant Agreement Number 218105
 • 01/10/2008 – 31/08/2010: Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 01/03/2009 – 29/02/2012: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για αναλυτικό βιογραφικό παρακαλώ πατήστε εδώ.