Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού
12010002 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι ΜΓΥ 4 6 Αρσένος Παναγιώτης, Λεκαράκου Αικατερίνη
12010003 Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών ΜΓΥ 4 6 Κοσσιέρη Ευαγγελία
12010004 Επιχειρησιακή Πληροφορική ΜΓΥ 4 6 Ζακόπουλος Βασίλης
12010005 Αστικό Δίκαιο ΜΓΥ 4 6 Παπαπετροπούλου – Ταλιαδούρου Ευανθία

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κορμού
12010001 Μικροοικονομική Θεωρία ΜΓΥ 4 6 Σταματόπουλος Θεόδωρος