Σταματόπουλος Θεόδωρος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

stamth@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381789

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://www.stamatopoulos.edu.gr/

Καθηγητής – Γνωστικό αντικείμενο: “Οικονομική”

 


Σπουδές

  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1985)
  • Δίπλωμα Σπουδών Εμβάθυνσης στις Διεθνείς Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές Σχέσεις (Aix-Marseille University, 1987)
  • Διδακτορικό στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1999)

Διδακτική εμπειρία

Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στα πεδία της οικονομικής ή διεθνούς χρηματοοικονομικής θεωρίας και ποσοτικών μεθόδων στην οικονομία και διοίκηση, σε αντίστοιχα προγράμματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.


Συγγραφική Δραστηριότητα

Είναι συγγραφέας (σε συνεργασία) δύο εγχειριδίων στα πεδία των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και της Εφαρμοσμένης Στατιστικής, ενώ συμμετέχει σε δράσεις Διασύνδεσης Πανεπιστημίου – Παραγωγικών Φορέων. Επίσης, ετεροαναφερόμενες εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στα πεδία των διεθνών, ευρωπαϊκών, εφαρμοσμένων οικονομικών σχέσεων με έμφαση στην σχέση έρευνας – οικονομικής πολιτικής ή αγορών.


Παρούσα θέση

Ο Θεόδωρος Σταματόπουλος είναι Καθηγητής Οικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (9/2020-…).


Επαγγελματική εμπειρία

  • Έχει επαγγελματική διοικητική εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό τομέα, στον χρηματοοικονομικό κλάδο ως διευθυντής οικονομικών και ανθρώπινων πόρων σε Α.Ε. στην Αθήνα (1996-2004), όσο και στον πανεπιστημιακό τομέα ως δημόσιος λειτουργός (Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής ΠΜΣ, 2010-2016).
  • Είναι μέλος επιστημονικών οργανώσεων και υπήρξε ερευνητικός εταίρος του Ερευνητικού Κέντρου Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνών Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Aix-Marseille, Γαλλίας (CNRS, 2000-2015).

Για αναλυτικότερο βιογραφικό πατήστε εδώ.