Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ και ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ 2023-24
Ανακοίνωση για την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου

Δεδομένου των έκτακτων συνθηκών, η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη συνεδρίαση της αποφάσισε ότι η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσει στις 12 Φεβρουαρίου 2024 και θα ολοκληρωθεί στην 1η Μαρτίου 2024 σύμφωνα με το τροποποιημένο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει δυνατότητα της δια ζώσης εξεταστικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως και θα υπάρξει έγκαιρη ανάρτηση των σχετικών οδηγιών και διευκρινήσεων μέσω moodle των μαθημάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ + ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ 23-24