Ανακοινώσεις Γραμματείας

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34692 ΦΕΚ 3004 Β' 14/06/2022 "Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό)....

Οι φοιτητές που κατά την διάρκεια της εξεταστικής νοσήσουν με λοίμωξη COVID‐19, δύνανται να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία  υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία, εντός εύλογου χρόνου, που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος. Οι φοιτητές αυτοί οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τη Γραμματεία του Τμήματός τους,...

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν Βεβαίωση συμμετοχής σε μαθήματα της εξεταστικής του Εαρινού Εξαμήνου, θα πρέπει για κάθε μάθημα να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο. Μετά το τέλος της εξεταστικής θα πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους όλες τις Βεβαιωσεις μαζί που θα είναι...

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας για την εξεταστική περίοδο Εαρινού εξαμήνου 2021-2022 να στείλουν, από το ακαδημαϊκό τους e-mail ,συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος accfin@uniwa.gr  από 08/06/2022 έως και 18/06/2022. Εκπρόθεσμες αιτήσεις...

Καλούνται οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι εξετάζονται με διαφορετικό τρόπο, να υποβάλλουν την παρακάτω αίτηση μέσω email στη γραμματεία του τμήματος accfin@uniwa.gr έως και 18/06/2022. Το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι ως εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΑ 2022 Αιτηση Διευθυντη Τομεα Υπ.Δηλ.Διευθυντη Τομεα  ...