Ανακοινώσεις Γραμματείας

Προσφέρεται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία των αποφοίτων Β’ κύκλου σπουδών για τη στελέχωση σε ανώτατα βαθμολογικά επίπεδα του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα και των Διεθνών Οργανισμών. Ειδικότερα το πρόγραμμα στοχεύει § στην προετοιμασία στελεχών ικανών να...

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν Βεβαίωση συμμετοχής σε μαθήματα της εξεταστικής του ΕΑΡΙΝΟΥ 2023-24, θα πρέπει για κάθε μάθημα να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο. Μετά το τέλος της εξεταστικής θα πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους όλες τις Βεβαιώσεις μαζί που θα είναι...

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας για την εξεταστική περίοδο ΕΑΡΙΝΟΥ 2023-24 να στείλουν, από το ακαδημαϊκό τους e-mail ,συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος accfin@uniwa.gr  από 21/06/2024 έως και 28/06/2024. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν...

Προσφέρεται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία των αποφοίτων Β’ κύκλου σπουδών για τη στελέχωση σε ανώτατα βαθμολογικά επίπεδα του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα και των Διεθνών Οργανισμών. Ειδικότερα το πρόγραμμα στοχεύει § στην προετοιμασία στελεχών ικανών να...

Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο https://eudoxus.gr/Files/Nea_Paratasi_Dianomis_Didaktikwn_Syggrammatwn_Earinou_2023_2024.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής για τους φοιτητές. Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες...

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές του Τμήματος μας αναφορικά με ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση η οποία διοργανώνεται από το ICAEW με τίτλο: “Charting Brilliance: The Voyage of an ACA Student” και αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ACA». Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28/06/2024 (18:30 – 19:30).  Οι συμμετέχοντες θα εχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για...