Ανακοινώσεις Γραμματείας

Οι δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 19-03-2020 έως και την Τρίτη 31-03-2020. Θα γίνουν ηλεκτρονικά και μόνο κατά την ανωτέρω προθεσμία. Οι φοιτητές θα μπορούν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους καθ΄ όλη...

Σε συνέχεια έγγραφης ενημέρωσης από το Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το έγγραφο, εδώ....

Μετά την ανακοίνωση, σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 12/3/2020 ενημέρωση των φοιτητών για την πρακτική άσκηση δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα υπάρξει νέα σχετική ανακοίνωση. Επίσης όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση και είναι στη φάση της...

Οι φοιτητές, οι οποίοι πρόκειται να επιλέξουν το μάθημα των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων – με δεδομένο ότι η ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass του Πανεπιστημίου είναι έτοιμη – πλέον, μπορούν να προχωρήσουν σε εγγραφή, για να έχουν πρόσβαση στο υλικό που θα αναρτηθεί (η πρώτη παρουσίαση...