Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning)

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 

Στη διεύθυνση https://www.uniwa.gr/e-learning/ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.  

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν αντίστοιχα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης 

 

moodle.uniwa.gr       ή             eclass.uniwa.gr 

 

για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει και παρακολουθούν στο εξάμηνο. Η εγγραφή τους στην πλατφόρμα θα τους δώσει πρόσβαση σε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις, παρουσιάσεις) και θα λαμβάνουν όλες τις ανακοινώσεις από τον διδάσκοντα του μαθήματος.