Βιβλιοθήκη

Αποστολή της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό που λαμβάνει μέρος το Ίδρυμα.

 

Υπάρχουν τρείς Βιβλιοθήκες στο ΠΑ.Δ.Α., όπου οι φοιτητές και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας δύνανται να κάνουν χρήση:

 

 

 

 

Επίσης, μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link), καθώς και των συνδρομών της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου, η Βιβλιοθήκη έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε πλήθος βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων όπως η Mathscinet, καθώς και πρόσβαση στο πλήρες κείμενο χιλιάδων ηλεκτρονικών βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών, εκδοτών όπως οι Elsevier, Springer, Kluwer, Academic Press, κλπ.

 

 

Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος Πρόσβασης του Κοινού (OPAC-Online Public Access Catalogue) είναι ελεύθερης πρόσβασης μέσω της διεύθυνσης https://opac.seab.gr/search~S15*gre και περιλαμβάνει το υλικό όλων των Τμηματικών Βιβλιοθηκών και της Κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

 

Οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές και ως χώρος μελέτης και πρόσβασης στο Διαδίκτυο, Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 π.μ. – 19.00 μμ.