Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2022-2023

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

Με απόφαση της με αρ. 10/21.07.2022 Πράξης της Συγκλήτου /Πα.Δ.Α. με θέμα «Κατάταξη Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας σε Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δεν θα διεξάγει κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους ΙΕΚ καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας  για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.