Κανονισμοί

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ):  ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020


Για να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής πατήστε εδώ.


Για να διαβάσετε τον Κανονισμό Εξετάσεων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής πατήστε εδώ.


Για να διαβάσετε τον Κανονισμό Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής πατήστε εδώ.


Για να διαβάσετε τον Κανονισμό Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής πατήστε εδώ.  


Για να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Παραπόνων πατήστε  εδώ.