Φυσιογνωμία

Ιστορικό

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει μια μακρά διαδρομή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδρύθηκε αρχικά, πριν 35 χρόνια, ως τμήμα Λογιστικής στο πρώην ΤΕΙ Πειραιά και το 2012 μετεξελίχθηκε σε τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στο πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Από το 2018 ανήκει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας τη σημερινή του μορφή. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης, ενταγμένο στο εγχώριο και στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, και το οποίο παρακολουθεί στενά τις διεθνείς επιστημονικές και εκπαιδευτικές τάσεις και πρακτικές.

 

 


 

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας, στοχεύοντας στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ενός συνδυασμού γνώσεων υψηλού επιπέδου, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μέσω του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα Ελληνικών και Διεθνών αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, στη Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική.

 

 


 

Στόχοι και περιεχόμενο προγράμματος σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει ως στόχο να προσφέρει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή και να συνεχίσουν στις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών είναι προσανατολισμένο να προσφέρει στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη χρήση των γνώσεων αυτών σε πρακτικό επίπεδο. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικού υπόβαθρου καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων στο πεδίο της διοίκησης, των οικονομικών, του δικαίου και των ποσοτικών μεθόδων. Επίσης περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα στα πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

 

 


 

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διαθέτουν επαγγελματικές ικανότητες που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ενώ ταυτόχρονα έχουν αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα στην Ελλάδα και διεθνώς. Αμέσως μετά την αποφοίτησή τους, έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την απόκτηση του τίτλου Λογιστή Β΄ Τάξης, και μετά τρία χρόνια προϋπηρεσίας και παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, την απόκτηση του τίτλου Λογιστή Α΄ Τάξης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και αποκτούν την δυνατότητα εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών. Επίσης μπορούν να σταδιοδρομήσουν στο επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή εγγραφόμενοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Εναλλακτικά, οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως τραπεζικά στελέχη ή χρηματοοικονομικοί αναλυτές και σύμβουλοι, λαμβάνοντας σχετικές πιστοποιήσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

 


 

Τομείς Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως καταξιωμένα οικονομικά στελέχη σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που παρέχουν λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, ελεγκτικές εταιρείες, τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοοικονομικές και επενδυτικές εταιρείες ως σύμβουλοι επενδύσεων, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, όπως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και άλλοι οργανισμοί του ευρύτερου δημοσίου τομέα.