Βραβεία – Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες επίδοσης σε προπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Υποτροφιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Πρόγραμμα Υποτροφιών Επίδοσης και Βραβείων» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Οι Γραμματείες των Τμημάτων γνωστοποιούν με ανακοίνωσή τους τα ονόματα των υποψήφιων υποτρόφων και ορίζουν τις προθεσμίες στις οποίες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους. Για άλλου είδους υποτροφίες ή χορηγίες οι φοιτητές ενημερώνονται μέσα από την ιστοσελίδα του Τμήματος τους: https://accfin.uniwa.gr/vraveia-ypotrofies/