Διδακτορικές σπουδές

Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017, καθώς και του σχετικού κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 394/13-02-2019.


Για να διαβάσετε τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πατήστε εδώ και για την Τροποποίησή του πατήστε εδώ.


Για να δείτε το υπόδειγμα ερευνητικής πρότασης για τις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πατήστε εδώ.


Για να κατεβάσετε την Αίτηση υποψηφίου Διδάκτορα για τις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πατήστε εδώ.


ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ