Αρσένος Παναγιώτης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

parsenos@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381785

Διεύθυνση Γραφείου

Δ306

Ώρες Γραφείου

Πέμπτη 13:00 -15:00

 


Τίτλοι Σπουδών:

  • Πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Πτυχίο του ΑΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Λογιστικής
  • Μεταπτυχιακό (MSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Διδακτορικό (PhD) στη Λογιστική Διοίκηση- Κοστολόγηση Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον χώρο της Χρηματο-οικονομικής Λογιστικής, Διοικητικής Λογιστικής στις οικονομικές συνέπειες της λογιστικής πληροφόρησης και στη χρήση λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων.


Ερευνητικό Έργο:

Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά όπως Business and Economic Review, Journal of Applied Business Research, Journal of Economics and Finance, Journal of Financial and Strategic Decisions, The Cyprus Review Managerial Finance, Center of Economic Policy Research (CEPR) κ.τ.λ.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Arsenos P.I., Demakos, C., Tsitouras, Ch., and Pavlou, D.G., “Derivation and Optimization of the Material Cost Function for Natural Gas Pipe-Lines”, International Conference of Computational Methods in Scieces and Engineering (ICCMSE), 19-23, November 2004 VSP, pp 41-44.
http://www.iccmse.org/ICCMSE2004/Final_Programme_ICCMSE.pdf
2. Arsenos, P., Balomenou, Ch., Lagou, M., (2008). Financial institution efficiency measurement by means of the Balanced Scorecard System University of Liverpool, ERSA Congress Paper Number 857.
http://www.liv.ac.uk/ersa2008/conf/rsa98.pl?conf=ersa2008&type=showabstr
3. Athianos, S., Arsenos, P., Folinas, D., (2007). «An XML Perspective in E-Financial Reporting Process», International Review of Applied Economic Research. Scientific Conference Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2007, Larissa 29-30 September
2007.http://mibes.teilar.gr/proceedings/2007/poster/Athianos-Arsenos-Folinas.pdf
4. P. Ι. Arsenos, D. G. Fragkoulis and F. N. Koumboulis, “Fault detection for Sequential Interindustry Models”, IEEE International Conference on Industrial Technology, Greece. 2012.
5. Arsenos, P., (2006) «Cost Accounting in Banking: Some Preliminary Evidence from Greece», The South European Review of Business Finance and Accounting. Vol.4, No 1, pp117-132
6. Panagiotis Arsenos, Dimitrios Charamis, Alexandros Garefalakis «Pricing of brand extensions based on perceptions of brand equity». Journal of Governance and Regulation, Volume 7, Issue 2, 2018 7. Dimitrios Charamis, Panagiotis Arsenos, «The corporate financial statements in the context of the convergence of the international accounting frameworks», European Research Studies, Volume XXI, Issue 3, 2018 REF: Paper Acceptance: (ISSN: 1108-2976) www.ersj.eu
8. Arsenos P., Sapountzi-Krepia D., Roupa Z., Zafiri V., et al. (2007) «Aspects of Money Management in Elderly Populations: Views of Members of Open Care for the Elderly Centres on the use Automatic Cash Mashines (ACMs) of the Banks» Health Science Journal (2007) 1:1-12 (26 ref)
9. Arsenos, P., Sykianakis, N., Rodosthenous, M. and Kalantonis, P. (2006). “Managing Weather Risk in Agriculture with the Use of Derivatives, The South European Review of Business Finance & Accounting”. vol. 4, no. 2, pp. 117-132, 2006
10. Frangos, Ch., Arsenos, P., Frangos, C., (2006) «Capital Asset Pricing Model: Nonparametric estimation of beta parameter by the boostrap statistical metho-dology» Journal Archives of Economic History. Special Edition, pp. 305-316, 2007.
11. P. Ι. Arsenos, D. G. Fragkoulis and F. N. Koumboulis, “Α Fault detection scheme for a bioregional and mutlisectoral output growth model”. Journal of Computations & Modelling, Vol. 1 No. 2 pp. 127-143 ISSN: 1792-7625 2011
12. Arsenos Panagiotis and Athianos Stergios, “Use of International Accounting Standards and Source of Finance: the Case of Greek Companies Listed in the Athens Stock Exchange”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 78, pp. 18-33, 2011
13. E. Stathakis, D. Bandekas, P. Adoniadis, P. Arsenos, and N. Vordos (2011) “An Empirical Estimation of the Contribution of Energy Saving Systems (ESS) Toward Cost Reduction And Efficiency: Productivity Improvement in Thracian SME’S” International
Research Journal of Finance and Economics, Issue 81, pp. 89-97, 2011.
14. Α. Stauropoulos, I. Samaras and P. Arsenos, “The accuracy of Multiples”. American Journal of Applied Sciences. Vol. 8, No. 8, pp. 816-821, 2011 ISSN 1546-9239
15. Athianos, S., Arsenos, P., Folinas, D., (2007). «An XML Perspective in E-Financial Reporting Process», International Review of Applied Economic Research. Scientific Conference Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2007, Larissa 29-30 September 2007.
http://mibes.teilar.gr/proceedings/2007/poster/Athianos-Arsenos-Folinas.pdf
16. Fotis N. Koumboulis* , Dimitris G. Fragkoulis* and Panagiotis I. Arsenos# Identification of consumption demand uncertainties in a multiregional and multisectoral output growth models International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University Wyndham Grand Athens Hotel May 11 – 12, 2018
17. F. N. Koumboulis, D. G. Fragkoulis and P. I. Arsenos, “Towards Fault detection in Singular Leontief production models”, 16th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automations, Toulouse, France, 5-9 France, 2011. http://www.irit.fr/ETFA2011/docs/ETFA/program/ETFA_2011_Program.pdf
Παρούσα Θέση:


Παρούσα Θέση:

  • Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  • Μέλος ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα Λογιστικής (ΔΕΟ25) του προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Προηγούμενες θέσεις:

Στέλεχος της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε (Υπεύθυνος οικονομικής Διεύθυνσης)
• Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τραπεζική ( 2009-2012)
• Δίδαξε στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τα μαθήματα Λογιστική Ι, Λογιστική ΙΙ, και Αξιολόγηση Επενδύσεων 2008-2009
• Δίδαξε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2007-2011)
• Δίδαξε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Λογιστική και Χρηματο-οικονομική» του Τμήματος Λογιστικής του ΑΤΕΙ Πειραιά
• Δίδαξε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (2007-2009),
• Δίδαξε στην Ακαδημία της Εργασίας ΓΣΕΕ το μάθημα Λογιστική (2009-2014)
• Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής
• Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ)
• Σύμβουλος και μέλος επιτροπών για τα γνωστικά αντικείμενα «Οικονομικά», «Χρηματοοικονομική» και «Λογιστική» στο «Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)»
• Τακτικός Οικονομικός Ελεγκτής σε διάφορες επιχειρήσεις
• Διετέλεσε Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007 – 2008, 2008-2009, 2011-2012 και 2015-2016.
• Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος και μέλος της Διοικούσας επιτροπής του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων για το χρονικό διάστημα 2007-2009 και πρόεδρος των Τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης επιχειρήσεων, Εφαρμογών Πληροφο-ρικής στη Διοίκηση και Οικονομία, και Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλε-πικοινωνιών.
• Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) για σειρά ετών.
• Διετέλεσε εκπαιδευτικός υπεύθυνος στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
• Συμμετείχε ως επιστημονικός υπεύθυνος σε αρκετά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα (INTERREG II: PROBIO και COBIO Ελλάδα – Ιταλία, προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι, ΙΙ).


Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.