Αρτίκης Παναγιώτης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ptartikis@uniwa.gr

 


Τίτλοι Σπουδών:

University of Bradford (2006) Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Διοικητική Επιστήμη.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Διαχείριση Κινδύνων, Διαχείριση Κρίσεων, Διακυβέρνηση Καταστροφικών Κινδύνων, Διοίκηση Λειτουργιών, Στρατηγική Διοίκηση.


Ερευνητικό Έργο:

44 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα κριτών, 1 ερευνητική μονογραφία στην Springer.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

  • C.T. Artikis and P.T. Artikis (2020), Formulation and investigation of a stochastic model for proactive treatment of global risk severity, International Journal of Applied Systemic Studies [Inderscience Publishers, IF: 0,29, ABDC Journal List:Rank C], Vol. 9 (1), 26 – 30
  • C.T. Artikis and P.T. Artikis (2020), Uniform contraction of a stochastic integral in strategic operations, Journal of Interdisciplinary Mathematics [Taylor and Francis, IF: 0,19], Vol. 23 (3), 1- 11
  • P.T. Artikis (2018), Stochastic modelling of global risk severity, Journal of Statistics and Management Systems [Taylor and Francis, IF:0,5, ABDC Journal List: Rank C], Vol. 21 (8), 1401 – 1405.
  • P.T. Artikis (2016), Deriving advantage over a crisis by incorporating a new class of stochastic models for risk control operations, Annals of Operations Research [Springer, 3* ABS Guide, IF: 2,573, ABDC Journal List:Rank A], Vol. 247 (2), 823-831.
  • P.T. Artikis (2014), Stochastic concepts facilitating strategic thinking in global risk governance, Journal of Statistics and Management Systems [Taylor and Francis, IF:0.5, ABDC Journal List:Rank C], Vol. 17(2), 183-194.

Παρούσα Θέση:

Επίκουρος Καθηγητής


Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.