Γκούμας Σπυρίδων

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

sgoum@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381782

Διεύθυνση Γραφείου

Δ308

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 13:00 - 15:00 και Τετάρτη 09:00 - 11:00

 


Τίτλοι Σπουδών:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Λογιστική από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θέμα: «Η εξέταση των διεθνών λογιστικών προτύπων  στο Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
 • 2006 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Θέμα: «Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού σχεδίου στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας στην Ελλάδα».
 • 2000 Master of Arts στη Διδακτική της Λογιστικής (Education Accounting) από το Middlesex University of London.
 • 1984 Πτυχίο Τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ).
 • 1981 Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών από την Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Γενική Λογιστική – Λογιστική Κόστους – Διοικητική Λογιστική – Λογιστικό Δημοσίου – Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο Δημόσιο Τομέα.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

 • “Application of modern methods costing (abc) in Greece. The case of construction companies”. Spyridon Goumas, Archeives of economy History (υπό δημοσίευση), Volume XXXI, 2019
 • “Do municipal mergers work? Evidence from municipalities in Greece”, Pazarskis Michail, Goumas Spyridon, Koutoupis Andreas, Konstantinidis Konstantinos. “Journal of Governance and Regulation”. Volume 8, Issue 2,2019
 • “Accounting Benefits of ERP systems across the different manufacturing industries of SMEs”, Spyridon Goumas, Dimitris Charamis, Efthalia Tabouratzi, Scientific Research Publishing, Theoretical Economics Letters, 2018, 8.
 • “Corporate brand extensions based on the purchase likelihood: Governance implications”, Spyridon Goumas, Dimitris Charamis, Eirini Maroukla, Alexandros Garefalakis, “Journal of Governance and Regulation”, Volume 7, Issue 1, 2017.
 • “The effectiveness of Taxation Policy in Greece’, P. Papadeas, Sp. Goumas, G. Katsouleas, e-book of proceedings of the 9th International Conference, The economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World, EBEEC 2017
 • “Cash Conversion Cycle and Firms’ Performance. An Empirical study for the Greek listed firms in the Athens Stock Exchange”, Petros Kalantonis, Spyridon Goumas, Maria Rodosthenous, Springer “Economic and Financial Challenges for Eastern Europe”, Proceedings of the 9th International Conference, The economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World, EBEEC 2017.
 • 2016, “The Adoption of International Financial Reporting Standards (I.F.R.S) and International Standards of Auditing (I.S.A) is required to fight shadow economy repercussions”, Maria Rodosthenous, Spyridon Goumas, Ioannis Gasteratos, Archives of Economic History, Volume XXVIII, No 1, January-June 2016.
 • 2015, “Pacioli’s Innovation in Accounting: Business or Academic Affairs”, P. Kalantonis, S. Goumas, K. Hassapis, International Journal on Economics and Business Administration.
 • “Deferred Tax Positions under the prism of financial crisis and the effects of a corporate tax reform”, E. Chytis, E. Koumanakos, S. Goumas, International Journal of Corporate Finance and Accounting, International Journal of Corporate Finance and Accounting, 2(2), 21-58, July-December 2015.    

Παρούσα Θέση:

 • Καθηγητής Λογιστικής.
 • Διευθυντής του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική & Φορολογία» του ΠΑΔΑ

Προηγούμενες θέσεις:

 • Διευθυντής του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΠΑΔΑ σε συνεργασία με το University of Kentucky
 • Διευθυντής του ΠΜΣ «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του ΠΑΔΑ
 • Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ από 1/9/2016 μέχρι 20/3/2018
 • Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΠΑΔΑ από 21/3/2018
 • Μέλος της Συγκλήτου ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ
 • Μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ από 2016 έως σήμερα.

Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.