Πανάγου Βασίλειος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vpanagou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5381792

Διεύθυνση Γραφείου

Δ212β

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα και Παρασκευή 12:00 - 14:00


Τίτλοι Σπουδών:

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Πτυχίο τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (1979).
 • Université Toulouse 1 Capitole, DEA και DOCTORAT en Sciences Economiques (1981 και 1984 αντίστοιχα).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Επενδύσεις, Χρηματοοικονομικά.


Ερευνητικό Έργο:

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργων στο πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι & ΙΙ


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

 

ΑΡΘΡΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Panagou V. – Papaelias T. – Tsountas K. (2004) « The common agricultural policy of the European Union: a critical analysis» Mediterranean journal of Economics, Agriculture and Environment, Vol III, No 1, σελ. 9-17.
 2. Panagou V. – Papaelias T. (2007) « Tables of Inputs – Outputs of the Peloponnesian region concerning the years 1995-1998-2000» Journal of European Economy Vol. 6 No 4 December 2007 σελ. 385-401.
 3. Panagou V. – Stroblos N. – Papaelias T. (2005) « Accounting imprint of macroeconomic magnitude: vertically integrated sectors of the Greek economy», Journal of European Economy, Vol 4, No1, σελ. 5-20.
 4. Panagou V- Papaelias T – Hyz A. (2014): “The developments and trends of the agricultural sector in Greece”, Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Problems of World Agriculture volume 14 (XXIX), number 4, 2014, pp. 108–115.
 5. Κλωνής, Κ., Πανάγου, Β., Συκιανάκης, Ν. & Τζόβας, Χ. (2017) «Εμπειρική αξιολόγηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών», Επιστημονικός Τόμος, «Συμβολές στη Λογιστική Έρευνα ΙΙ», Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 243-269.
 6. Panagou V., Alexopoulos A., Angelis V., Marava N., (2017), The implementation of innovative local development initiatives through participation in competitive European Union Programmes: the case of the municipality of Korydallos in the Urbact II Programme, Archives of Economic History, vol. XXIX, No 2, 2017.
 7. Panagou, V., Michalopoulos, M.A., Yannas, P.,. & Sykianakis, N. (2019), “The Usage of Creative Accounting in Breaching Corporate Governance Rules: A case Study of a Greek Listed Firm”, 18th HFAA Conference, Dec 2019, Athens, Greece.
 8. Panagou, V., Papoutsi, M., Michalopoulos, M.A., & Sykianakis, N. (2019), “Proposals for the Improvement of the Internal Audit of the Public Sector in Greece”, 18th HFAA Conference, Dec 2019, Athens, Greece 

 

ΒΙΒΛΙΑ

 • Πανάγου Β. – Τσούντας Κ. (2002) «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία. Το οικουμενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Πανάγου Β. – Τσούντας Κ. (2004), «Παγκοσμιοποίηση, ολοκλήρωση και συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία, Τόμος Ι: η διεθνής έννομη τάξη, Τόμος ΙΙ: Οι βάσεις της ευρωπαϊκής οικοδόμησης», Εκδόσεις Εμμανουηλίδης, Αθήνα.
 • Πανάγου Β. – Παπαηλίας Θ. – Αλεξόπουλος Α. (2006) «Εκτιμήσεις Περιφερειακών Πινάκων Εισροών – Εκροών», εκδόσεις ΔΙΟΝΙΚΟΣ, Αθήνα. Η ανωτέρω μονογραφία εξεδόθη στο πλαίσιο του ερευνητικών προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι».
 • Πανάγου Β. – Κιόχος Π. (2015) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», εκδόσεις Ε. Κιόχου, Αθήνα.
 • Πανάγου Β. – Κιόχος Π. (2019) “Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αποφάσεις Επενδύσεων και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων”. εκδόσεις Ε. Κιόχου, Αθήνα

Παρούσα Θέση:

 • Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Διευθυντής ΠΜΣ Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας

Προηγούμενες θέσεις:

 • Πρόεδρος & Αντιπρόεδρος  ΤΕΙ Πελοποννήσου (1998-2008)
 • Μέλος Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2008-2012)
 • Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ (2012-2014)
 • Αντπρύτανης ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ (2014-2018)

Για αναλυτικό βιογραφικό πατήστε εδώ.