ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος Αστικό Δίκαιο θα διεξάγεται σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας του Α΄Εξαμήνου ως εξής:

Κάθε Τετάρτη 15:00-17:00

Κάθε Παρασκευή 11:00-13:00 σε δύο κλιμάκια ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου των φοιτητών.

Κλιμάκιο 1: Α-Κ: Τετάρτη 15:00-17:00

Κλιμάκιο 2: Λ-Ω: Παρασκευή 11:00-13:00

Παράκληση για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας να τηρηθεί αυστηρά η κατανομή των φοιτητών σε κλιμάκια και οι φοιτητές να βρίσκονται εντός της αίθουσας το αργότερο έως και τις 15:15 και 11:15 αναλόγως του κλιμακίου.

Έναρξη διδασκαλίας Τετάρτη 13.10.2021

 

ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΥΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Η Καθηγήτρια θα επικοινωνεί με τους φοιτητές τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

κάθε Τρίτη 16:00-17:00 μέσω MS Teams στο παρακάτω link: 

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

και

κάθε Πέμπτη 14:00-15:00 μέσω MS Teams στο παρακάτω link: 

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

 

Η Καθηγήτρια 

Εύα Ταλιαδούρου