ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Καλούνται οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες ή και μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι εξετάζονται με διαφορετικό τρόπο, να υποβάλλουν αίτηση μέσω email (accfin@uniwa.gr) στη γραμματεία του τμήματος, αναφέροντας τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και επισυνάπτοντας το σχετικό πιστοποιητικό από δημόσια αρχή.

Προθεσμία υποβολής ως και Τρίτη 16/6/2020 και ώρα 14.00