ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΥΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΥΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι φοιτητές που κατά την διάρκεια της εξεταστικής νοσήσουν με λοίμωξη COVID‐19, δύνανται να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία  υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία, εντός εύλογου χρόνου, που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος.

Οι φοιτητές αυτοί οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τη Γραμματεία του Τμήματός τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με τα μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξεταστούν, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία εξέτασης τους, επισυνάπτοντας βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ή, εναλλακτικά, το θετικό μοριακό τεστ (PCR) ή το θετικό τεστ αντιγόνου (rapid).