ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Καλούνται οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες ή/και μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι εξετάζονται με διαφορετικό τρόπο, να υποβάλλουν την παρακάτω αίτηση μέσω email στη γραμματεία του τμήματος accfin@uniwa.gr έως και 18/06/2022.

Το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

(π.χ.: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ _ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται τα μαθήματα της Εξεταστικής του Εαρινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν και θα επισυνάπτεται το σχετικό πιστοποιητικό από δημόσια αρχή ή την βεβαίωση που τους έχει χορηγηθεί από την γραμματεία του τμήματος, σε μορφή pdf.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ