ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑ.Δ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-5-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑ.Δ.Α. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-5-2022

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία των φοιτητικών εκλογών, δεν θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές λειτουργίες την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022.

 

Εκ της Πρυτανείας.