Ανακοίνωση για την τηλε-διάσκεψη του μαθήματος “Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών”

Ανακοίνωση για την τηλε-διάσκεψη του μαθήματος “Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες ότι κάθε Πέμπτη και ώρα 09:00 – 11:00 μπορούν να παρακολουθούν την τηλε-διάσκεψη του μαθήματος “Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών” πατώντας στο παρακάτω link:

 
 
ενώ,
 
κάθε Παρασκευή και ώρα 11:00 – 13:00 μπορούν να παρακολουθούν την τηλε-διάσκεψη του μαθήματος “Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών” πατώντας στο παρακάτω link:
 

Learn more about Teams

 
Η διδάσκουσα του μαθήματος.