Ανακοίνωση για την τηλε-διάσκεψη του μαθήματος “Λογιστική Εταιρειών”

Ανακοίνωση για την τηλε-διάσκεψη του μαθήματος “Λογιστική Εταιρειών”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες ότι κάθε Πέμπτη και ώρα 11:00 – 13:00 μπορούν να παρακολουθούν την τηλε-διάσκεψη του μαθήματος “Λογιστική Εταιρειών” πατώντας στο παρακάτω link:

Learn more about Teams

ενώ, 
 
κάθε Παρασκευή και ώρα 09:00 – 11:00 μπορούν να παρακολουθούν την τηλε-διάσκεψη του μαθήματος “Λογιστική Εταιρειών” πατώντας στο παρακάτω link:

Η διδάσκουσα του μαθήματος