Ανακοίνωση για το εξ αποστάσεως μάθημα “Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ”

Ανακοίνωση για το εξ αποστάσεως μάθημα “Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ”

Για να παρακολουθήσετε εξ αποστάσεως το μάθημα κάθε Δευτέρα από 13:00 – 15:00 παρακαλώ να συνδέεστε στο παρακάτω link:

για να παρακολουθήσετε εξ αποστάσεως το μάθημα κάθε Τρίτη από 13:00 – 15:00 παρακαλώ να συνδέεστε στο παρακάτω link:

Learn more about Teams

 
Η Καθηγήτρια του μαθήματος.