ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ θα πραγματοποιηθεί σήμερα 12/10/2021 στις 19.00-21.00